26 Mart 2012

Müslüman Genç Kız Hanımefendi Olmak Zorunda!

Bütün peygamber, evliya, asfiya annelerinin ve ezvac-ı tahiratın hayatlarına baktığımız zaman onların hanımefendi olduğunu görüyoruz

Eğer bir genç kız Müslüman’ım diyorsa örneği o hanımlar olmalıdır.

Yoksa “sosyal aktivite” adı altında  her yere girip çıkan, başına lütfen bir mendil  takan. Boynu gözükerek şal dolayıp olmadık mekânlarda gezen, modern olmak bahanesiyle  ötekilere benzeyen “özgürüm” “Ben de hayatımı yaşayacağım” diyenler Müslüman genç kız kimliğine bürünemezler.

Efendim biz modern Müslüman olarak daha  çok İslam’a hizmet edeceğiz deniliyorsa; Bediüzzaman bu konuda harika bir tespitte bulunuyor:

“Umur-u diniyede (dini emirlerde) müsamaha veya teşebbühle (benzemekle)  medenilere yanaşmayın. Çünkü, aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hatt-ı muvasalayı ( erişme yolunu) te’min edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak ( katılırsınız) edersiniz veya dalalete düşer boğulursunuz.”

Hiç yorum yok: