24 Mayıs 2012

Kim Benim Bir Dostuma Düşmanlık Ederse Ben Ona Savaş Açarım

Her kim benim veli kullarımdan birisine düşmanlık ederse, muhakkak ben ona harp açar (dostumun intikamını alır) ım. Bir kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili bir şeyle bana yaklaşmamıştır. Kulum bana nafile ibadetleriyle de durmadan yaklaşır; nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi artık ben o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden herhangi bir şey isterse, onu verir, bana sığınırsa muhakkak onu himaye ederim. 
Buhari,rikak 38

Hiç yorum yok: