6 Şubat 2016

Dili Bozmak

Din adamı: Din adamı Hıristiyanlara mahsus papazlar için kullanılan bir tanıtımdır. Allah adına günahları sözde affederler. Bizim imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, müftülerimiz din adamı değil, din görevlisidirler. Bunlara din adamı demek büyük hakaret olur.

Felaket güzel konuştu: Şu bozulmaya ve bozmaya bakın. Felaket, büyük musibet demektir. Bu da çok güzel konuştu demek için kullandırılıyor. Allah böylelerini ıslah etsin, diyelim.

Senden iyi olmasın: Bir kişinin meziyetini anlatmak için ona, “Senden iyi olmasın çok iyi birisidir” deniyor. Anlatacağı kişiye beddua etmiş oluyor.
Bu ne biçim dostluktur? Akıllı olmak lazım.

Moruk: İhtiyarlarımıza hakaret ve aşağılamak için kullandırılıyor. Aşağılayan gün gelir aşağılanır.