22 Ağustos 2010

Kara Kedi


Bir gece acı acı bağırıyordu, iki üç gün susturamadık zavallıyı kim bilir anasını mı kaybetmişti.
Sonra bizim kediye yanaşmaya çalıştı o kovdu bu yanaştı şimdi arkadaş oldular :). Artık buradan ayrılmayan ikinci bir kedimiz daha oldu.

8 Ağustos 2010

Katre-i Matem


" -Derkenar-

Sevdiğini başkasından kıskanan biri
Sadî anlatıyordu:


'Henüz toy bir delikanlı idim. Şiraz’da bir kızı sevmiştim. O da bana ilgisiz değildi. Birkaç kez de buluşup konuştuk. Sonra araya ayrılık girdi. Ben gurbetlere gittim. On yıl onun aşkıyla coşup taştım, hasretiyle yanıp kavruldum.

Nihayet yurduma geri döndüğüm vakit ilk işim onu aramak oldu. Beni görür görmez başladı siteme:
“A Sadî! Meğer ne kadar vefasızmışsın!.. Bunca yıl geçti aradan, ne bir haber, ne bir mektup?!..”
Ona dedim ki:
Ey sevgisi kalbimde yer edinen selvi boylu!.. Senin yüzünü görme bahtiyarlığından ben mahrum iken, o şerefi postacıya mı bağışlasaydım?!..' s. 137-138